Kosten Staatsburgerschap Antigua & Barbuda

Het paradijs begint hier

Welk bedrag moet er geïnvesteerd worden om staatsburger van Antigua en Barbuda te worden?

Het aanvraagproces van het staatsburgerschap van Antigua duurt tussen de 3 en 4 maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Wij helpen u tijdens de aanvraagprocedure met een gestroomlijnd en interactief proces dat zeer effectief en gemakkelijk te volgen is voor onze klanten. Zo zijn wij in staat om onze klanten te begeleiden, bij te staan en te adviseren gedurende het hele aanvraagproces, wat een zeer hoge mate van succes garandeert. Onze consulenten op gebied van staatsburgerschap volgen de voortgang van elke aanvraag in alle stadia van het proces en houden u altijd perfect op de hoogte.

Om het staatsburgerschap van Antigua en Barbuda te krijgen, moet de aanvrager één van de volgende minimumbedragen investeren, naargelang voor welke investeringsoptie hij of zij kiest:

Optie 1: Investering in een door de overheid goedgekeurd vastgoedproject

De regering van Antigua en Barbuda bepaalt welke vastgoedprojecten voldoen aan de vastgestelde drempel om te worden aangewezen als goedgekeurde vastgoedprojecten, waarna ze in aanmerking komen voor deelname aan het programma voor staatsburgerschap op basis van een investering. Een aanvrager hoeft alleen de minimale investering te doen, ongeacht het aantal personen ten laste dat in de aanvraag is opgenomen. Twee of meer aanvragers mogen samen investeren in één onroerend goed op voorwaarde dat elke aanvrager een bedrag bijdraagt dat minstens gelijk is aan de minimale vereiste investering. Een onroerend goed dat is verworven onder de vastgoedoptie kan worden doorverkocht na 5 jaar na de toekenning van het staatsburgerschap.

Minimuminvestering: 

 • $ 200.000 (ongeacht het aantal personen ten laste dat in de aanvraag is opgenomen)

Optie 2: Donatie aan het Nationaal Ontwikkelingsfonds

Het Nationaal Ontwikkelingsfonds (NDF) is een fonds zonder winstoogmerk dat onder parlementair toezicht staat. Het heeft zijn juridische basis in artikel 42(2) van de 'Finance Administration Act' van 2006, die voorziet in de financiering van door de overheid gesponsorde projecten, zoals, maar niet beperkt tot, publiek-private partnerschappen en goedgekeurde liefdadigheidsinvesteringen.

Minimuminvestering:

 • $ 100.000 - Alleenstaande aanvrager of een gezin van 4 of minder personen.
 • $ 125.000 - Gezin van 5 of meer personen

Optie 3: Investering in zakelijke ondernemingen

Bij deze optie doet een aanvrager een investering in een bestaand of voorgesteld bedrijf dat is goedgekeurd door de autoriteit die het staatsburgerschapsprogramma op basis van investeringen beheert. Er zijn twee trajecten binnen deze optie: 

 • (a) één-persoons-investering in een goedgekeurd bedrijf; of 
 • (b) gezamenlijke investering van meerdere personen in een goedgekeurd bedrijf.

Minimuminvestering:

 • $ 1.500.000 - Investering door één persoon in een goedgekeurd bedrijf
 • $ 5.000.000 - Twee of meer personen die een gezamenlijke investering doen

Optie 4: Investering in het 'University of the West Indies (UWI)'-fonds

Met deze optie kan de aanvrager investeren in het 'University of the West Indies Fund' om het staatsburgerschap voor het hele gezin te verkrijgen. Het fonds staat alleen open voor minimale gezinsgroottes van zes personen - als er minder dan zes personen in het gezin zijn, moet de klant één van de andere drie beleggingsopties kiezen. Deze optie geeft ook één gezinslid recht op een studiebeurs van één jaar aan de University of the West Indies.

Minimuminvestering:

 • $ 150.000 - Gezin van 6 personen
 • $ 15.000 - Elke extra afhankelijke

Bijkomende kosten voor het verkrijgen van het staatsburgerschap van Antigua & Barbuda

Due Diligence-kosten

 • $ 7.500 - Hoofdaanvrager
 • $ 7.500 - Echtgenoot
 • $ 4.000 - Ouders van 58 jaar of ouder
 • $ 4.000 - Afhankelijk gezinslid van 18+ jaar
 • $ 2.000 - Afhankelijk gezinslid van 12-17 jaar

Overheidskosten (al inbegrepen in investeringsoptie 4 - UWI-fonds)

 • $ 30.000 - Alleenstaand aanvrager of een gezin van maximaal 4 personen
 • $ 15.000 - Elke extra persoon

Overige bijkomende kosten

 • Paspoortkosten
 • Vertegenwoordigingskosten

Wij helpen u bij het verkrijgen van het staatsburgerschap van Antigua en Barbuda

Vraag hier een geheel vrijblijvende kostensimulatie aan!