Transactiebelastingen Vastgoed Portugal

De bijkomende kosten bij aankoop van vastgoed in Portugal

De transactiebelastingen voor vastgoed liggen in Portugal zeer laag

In vergelijking met de meeste andere Europese landen liggen de transactiebelastingen voor vastgoed zeer laag in Portugal. Terwijl u in Spanje meestal tussen de 8 en 10% op de aankoopwaarde van uw investering onder de zon betaald, is dit in Portugal slechts 5 à 6%. De kosten bij een aankoop van vastgoed in Portugal zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de waarde van het eigendom, de reden van aankoop en het feit of de aankoop door middel van een hypotheek gedaan wordt of niet.

In alle gevallen moeten de volgende belastingen bij aankoop van vastgoed in Portugal door de koper betaald worden. De betaling hiervan gebeurt over het algemeen op de dag van de finale koopakte.

De berekening van de transactiebelastingen voor vastgoed in Portugal

Om de transactiebelastingen te kunnen berekenen, moet u eerst de aankoopwaarde van het huis of de woning kennen. En ook moet u weten of u het vastgoedobject in Portugal als eerste residentie voor permanente woonst koopt, of als tweede woonst voor eigen gebruik of voor verhuur.

Transactiebelastingen voor woningen als tweede woonst of voor verhuur

De meeste buitenlandse vastgoedinvesteerders en kopers van woningen vallen onder dit belastingsschema. Indien u een woning koopt om huurinkomsten te genereren of u een tweede woonst onder de Portugese zon wilt hebben om daar te overwinteren, maar u eigen adres in België of in Nederland aanhoudt, dan is dit het voor u bestemde transactiebelastingstarif:

De transactiebelasting IMT

Dit is de eigenlijke transactiebelasting. De koper is aansprakelijk voor de correcte betaling van deze overdrachstbelasting voor vastgoed in Portugal.Om deze te berekenen kijkt u in onderstaande tabel naar de koopwaarde van uw woning in Portugal, vermenigvuldigd deze met het belastingstarief. De tariefkorting trekt u dan van het resultaat af.

tot: € 92,407.00 - Belastingstarief: 1% en zonder korting
van: € 92,407.00 tot: € 126,403.00 - Belastingstarief: 2% Korting: 924.07 €
van: € 126,403.00 tot:  172,348.00 - Belastingstarief: 5% Korting: 4,716.16 €
van:  172,348.00 tot: € 287,213.00 - Belastingstarief: 7% Korting: 8,163.12 €
van:  287,213.00 tot:  550,836.00 - Belastingstarief: 8% Korting: 11,035.25 €
meer dan  550,836.00 
Belastingstarief: 6% en zonder korting

Als u bijvoorbeeld een woning koopt met een koopwaarde van € 250.000, dan berekend u de transactiebelasting IMT als volgt:

Koopwaarde * belastingstarif = X

X - Korting = IMT

€ 250.000 * 7% = € 17.500

€ 17.500 - € 8163,12 = € 9.336,88 te betalen IMT

Transactiebelastingen bij het kopen van een woonst als eerste en permanent verblijf

Indien u vastgoed koopt in Portugal als resident en het doel van het vastgoed uw eigen permanente woonst is en het dan ook als eerster adres wordt ingeschreven, dan ligt de te betalen IMT ists lager. Zo als u aan onderstaande tarieven kunt zien, blijft het belastingstarief hetzelfde, maar ontvangt u hier wel meer korting op.

tot € 92,407.00 - Belastingstarief: 0%
van € 92,407.00 tot € 126,403.00 - Belastingstarief: 2% Korting: 1,848.14
van € 126,403.00 tot  172,348.00 - Belastingstarief: 5% Korting: € 5,640.23
van € 172,348.00 tot € 287,213.00 - Belastingstarief: 7% Korting:  9,087.19
van € 287,213.00 tot  574,323.00 - Belastingstarief: 8% Korting:  11,959.32
Meer dan  574,323.00 - Belastingstarief: 6% en zonder korting

Zoals u ziet zijn de transactie- of overdrachtsbelastingen bij het aankopen van een eerste woonst ongeveer € 1.000 goedkoper dan voor de aankoop van een tweede woonst of woonst voor verhuur.

Vastgoed kopen in Portugal - andere bijkomende kosten

Zegelbelasting

Of u nu vastgoed in Portugal koopt als permanente woonst, als tweede huis onder de zon of als pure investering, in alle gevallen moet u de zegelbelasting betalen. De zegelbelasting ("Imposto de Selo") wordt betaald door de koper ten tijde van de overdracht en is 0,8% van de aankoopsom.

Hypotheek

U kunt bij de Portugese banken tegenwoordig vrij gemakkelijk een hypotheek aanvragen. Over het algemeen geven banken 60% en in sommige gevallen zelfs 70% van de door de bank getaxeerde waarde van de te kopen woning. De rest van de betaling moet u als eigenbijdrage zelf betalen. Indien u woonachtig en werkend bent in Portugal, kan er in vele gevallen ook tot 80 of zelfs 90% geleend worden. Ook komt u dan in aanmerking voor vaste rentevoeten op uw hypotheek. Als niet-resident bent u verplicht om voor een veriable rentevoet te kiezen. Deze zijn goedkoper, maar houden uiteraard ook meer risico's in.

Indien u  een huis met een hypotheek koopt, is er een hypotheeksbelasting van 0,8% op de waarde van de hypotheek te betalen. Ook de door de bank uitgevoerde taxatie van uw te kopen eigendom in Portugal moet u betalen. De kosten hiervoor liggen rond de € 500.

Notaris

De taken van een notaris in Portugal zijn niet dezelfde dan die van een notaris in Nederland of België. In Portugal is de Notaris enkel tijdens de koopoverdracht aanwezig en legt vast wat er tussen de koper en verkoper is afgesproken. Ook geschiedt de betaling van de koopsom alsook de betaling van alle transactiebelastingen onder toezicht van de notaris. De kosten hiervoor liggen gemiddeld rond de € 750.

Advocaat

Het is zeker niet verplicht om bij aankoop van vastgoed in Portugal een advocaat in dienst te nemen. Wel wordt dit over het algemeen aan buitenlanders, die vastgoed in Portugal kopen, aangeraden.

Zoals hierboven vermeld, heeft de notaris in Portugal andere taken dan de notaris in Nederland of België. Om te verifiëren of de eigenaar van het te verkopen pand ook daadwerkelijk de eigenaar is, het huis er precies zo uiziet als door de op de gemeente afgegeven plannen goedgekeurt en het volledig vrij van hyptheken of andere lasten is, moet u bij een advocaat of 'solicitador' zijn.

Een verder voordeel van een advocaat (of een solicitador) is dat u hem of haar en volmacht kunt geven voor de koopprocedure van uw huis onder de Portugese zon. Op deze manier moet u tijdens het koopproces, wat toch wel enkele maanden kan duren, niet steeds aanwezig te zijn in Portugal of niet voor iedere handtekening naar Portugal over en weer vliegen.

Neem gerust contact met ons op als u op zoek bent naar een advocaat. Wij geven graag de contactgegevens van enkele uitstekende Nederlandstalige advocaten in Portugal.