Permanente Verblijfsvergunning Cyprus

Permanente verblijfsvergunning voor niet-EU onderdanen in Cyprus

De snelle procedure voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning in Cyprus

De snelste en gemakkelijkste manier om als niet-EU onderdaan een onbeperkte verblijfs- en werkvergunning voor Cyprus aan te verkrijgen is de deelname aan het Investeringsprogramma in Cyprus. Door een investering van €2.000.000 verkrijgt men dan de Cypriotische nationaliteit met alle rechten die daarbij horen. Natuurlijk heeft niet iedereen zo een hoog investeringskapitaal in handen, en als men geen werkvergunning in Cyprus nodig heeft, dan is het ook helemaal niet nodig om zo'n hoog bedrag te investeren. Het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning door investering volstaat dan. Vooral ook, omdat men na 5 jaar alsnog een aanvraag kan doen om de Cypriotische nationaliteit te ontvangen.

Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning in Cyprus?

De aankoop van vastgoed t.w.v. €300.000

Wil men als niet-Eu onderdaan in aanmerking komen voor de versnelde procedure voor he verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning in Cyprus, dan moet men eerst investeren in een nieuw huis of appartement. Er moet een minimaal bedrag van €300.000 geinvesteerd worden, maar dit mogen bijvoorbeeld ook 2 appartementen van €150.000 zijn. De betaling van het aangekochte pand moet vanuit een buitenlandse rekening op de bankrekening van de verkoper worden gestort. Ook vastgoed wat nog in aanbouw is kan worden gekocht en het maakt voor de aanvraagprocedure niet echt uit wanneer het huis of appartement geleverd wordt.

Als u de volledige eigenaar van een bedrijf bent, dan kunt u de vastgoedobjecten ook op naam van het bedrijf aankopen. 

U mag maximaal twee eigendommen kopen en deze moeten op naam van dezelfde verkoper staan (bijvoorbeeld een bouwheer van vastgoed) en minimaal één van de vastgoedobjecten moet van residentiële aard zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld twee woningen kopen, maar ook een woning en een winkel of een woning en een kantoor.

U mag het aangeschafte vastgoed alleen verkopen, als u het vervangt door ander vastgoed met een gelijke of hogere waarde dan hierboven vermeld.

Jaarlijks inkomen

Het grote verschil met de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning en het Investeringsprogramma Cyprus  is dat men niet automatisch ook een werkvergunning verkrijgt. Men moet daarom kunnen aantonen dat men over een buitenlands jaarinkomen van minimaal €30.000 beschikt. Dit kan het inkomen van uw bedrijf zijn, een salaris of een pensioen. Het zou zelfs om huurinkomsten kunnen gaan van uw woning in het buitenland. Voor ieder familielid welk u toevoegt aan de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in Cyprus, wordt het minimaal vereiste buitenlandse inkomen verhoogt met €5.000. Hierdoor krijgen wel ook zij een permanente verblijfsvergunning in Cyprus. Als garantie moet u dan ook een waarborg van één jaarlijks inkomen van €30.000 op uw Cypriotische bankrekening storten. Dit bedrag blijft 3 jaar als garantie geblokkeerd en mag niet door u gebruikt worden.

Zoals bij het Investeringsprogramma Cyprus mag de aanvrager geen crimineel strafblad hebben, en moet dit ook vanuit alle landen waar hij of zij gewoond heeft, kunnen aantonen.

Welke beperkingen zijn er bij een permanente verblijfsvergunning in Cyprus

Het voordeel van een permanente verblijfsvergunning in Cyprus zijn de lage kosten. Hier staan dan wel enkele nadelige beperkingen tegenover: anders dan bij het verkrijgen van de Cypriotische nationaliteit door het Investeringsprogramma Cyprus, kan men met de permanente verblijfsvergunning Cyprus niet vrij door Europa reizen. Hiervoor is nog steeds een apart visum nodig. Ook houdt de permanente verblijfsvergunning geen werkvergunning in. Werken in Cyprus is met deze vergunning dus niet mogelijk. Wel kan men aandelen kopen van een Cypriotisch bedrijf en daaruit ook de inkomsten ontvangen. Houders van een permanente verblijfsvergunning in Cyprus moeten Cyprus om de twee jaar minimaal éénmaal bezocht hebben, anders vervalt het de vergunning automatisch.

Welke voordelen heeft de permanente verblijfsvergunning in Cyprus

Zoals al hierboven vermeld zijn de lage kosten het grote voordeel van de permanente verblijfsvergunning in Cyprus. Onder voorwaarde dat Cyprus minimaal één keer per twee jaar bezocht wordt, blijft deze permanente verblijfsvergunning ook levenslang geldig. Na vijf jaar is het bovendien ook mogelijk om de Cypriotische nationaliteit aan te vragen. Men heeft dan eigenlijk dezelfde voordelen als met het Investeringsprogramma Cyprus, behalve dat men er 5 jaar op moet wachten, terwijl men via het Investeringsprogramma Cyprus het staatsburgerschap al binnen de zes maanden wordt goedgekeurd.

De houders van permanente verblijfsvergunning mogen gebruik maken van het gratis gezondheidssysteem van Cyprus.

Bent u geen EU-onderdaan en geïnteresseerd in een permanente verblijfsvergunning voor een EU-land? Voor u en uw familie? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan!

Lees meer: