Ontdek de Republiek Cyprus

Op het kruispunt van 3 continenten

Een mozaïek van geschiedenis en schoonheid in de Middellandse Zee

Cyprus, het derde grootste eiland in de Middellandse Zee, biedt een wereld aan mogelijkheden voor zowel reizigers als investeerders. Met zijn strategische geografische ligging op het kruispunt van Europa, Azië en Afrika beschikt de eilandnatie over een rijke geschiedenis, een robuuste economie en betoverende landschappen. Cyprus staat bekend om zijn gastvrije bevolking en is zowel een volwaardig lid van de Europese Unie als een toegangspoort tot diverse culturen.

Geschiedenis en erfgoed

Het oude begin

De strategische ligging van Cyprus maakte het tot een cruciale plek voor oude handelsroutes, en het bewijs van menselijke activiteit dateert uit het 10e millennium voor Christus. De koperreserves van het eiland leidden tot vroege rijkdom en invloed, waardoor het eiland zijn naam kreeg (van het Latijnse 'cuprum').

 • Neolithicum: De nederzetting Choirokoitia, een UNESCO-werelderfgoedlocatie, biedt inzicht in een van de vroegst bekende gestructureerde samenlevingen op het eiland.
 • Bronstijd: Cyprus werd een belangrijke speler in de Middellandse Zee vanwege zijn koper en handelde met grote beschavingen zoals Egypte en de Egeïsche Zee.
 • Myceense Grieken: Rond de 12e eeuw voor Christus brachten Griekse handelaren en kolonisten hun taal en gewoonten naar Cyprus, waarmee ze de basis legden voor de Grieks-Cypriotische cultuur.

Klassieke en Hellenistische perioden

Cyprus was voor veel rijken een begeerd eiland vanwege zijn strategische en economische waarde.

 • Assyrische, Egyptische en Perzische overheersing: Verschillende rijken namen de controle over het eiland over en lieten een mix van invloeden achter.
 • Tijdperk van stadskoninkrijken: In de Klassieke periode werd Cyprus verdeeld in verschillende Hellenistische stadskoninkrijken die een aanzienlijke autonomie en culturele welvaart behielden.
 • Alexander de Grote: Het eiland kwam onder Hellenistische invloed tijdens de veroveringen van Alexander en integreerde dieper met de Griekse wereld.

Romeinse en Byzantijnse tijdperken

De betekenis van Cyprus bleef onder de Romeinse heerschappij bestaan ​​en werd een provincie van het Romeinse Rijk en later het Byzantijnse Rijk.

 • Romeinse provincie: Cyprus was een belangrijke buitenpost voor de Romeinen en liet talloze archeologische vindplaatsen achter, waaronder ingewikkelde mozaïeken in Paphos.
 • Christendom: Het eiland neemt een belangrijke plaats in in de christelijke geschiedenis, met St. Paul en St. Barnabas op bezoek om het christendom te verspreiden.
 • Byzantijnse dominantie: Na de verdeling van het Romeinse Rijk bleef Cyprus eeuwenlang deel uitmaken van het Byzantijnse Rijk, waar het Arabische invallen doorstond en een kenmerkende christelijk-orthodoxe traditie koesterde.

Middeleeuws Cyprus

De middeleeuwen brachten nieuwe heersers en conflicten naar Cyprus, wat bijdroeg aan de rijke geschiedenis ervan.

 • Richard Leeuwenhart en de Lusignans: Richard I veroverde het eiland tijdens de kruistochten, die uiteindelijk overgingen naar de Franse Lusignan-dynastie, waardoor een feodaal systeem en een Latijnse kerkelijke structuur ontstond.
 • Venetiaanse overheersing: In 1489 verwierven de Venetianen Cyprus en versterkten ze steden als Famagusta en Nicosia tegen Ottomaanse bedreigingen.

Ottomaanse overheersing en Britse regering

De controle over Cyprus verschoof in de latere eeuwen opnieuw, met aanzienlijke culturele en sociale veranderingen.

 • Ottomaanse verovering: In 1571 namen de Ottomanen het over en werd het eiland een meer typisch oosterse samenleving. Ze herstelden de orthodoxe kerk als de belangrijkste religieuze instelling van het eiland, maar hieven zware belastingen.
 • Britse rijk: In 1878 kwam Cyprus onder Brits bestuur, dat duurde tot 1960. De Britten introduceerden Engelse wetten, onderwijs en administratieve structuren die een blijvende impact hebben gehad op de Cypriotische samenleving.

Moderne tijden en verdeeldheid

De 20e eeuw was een turbulente periode voor Cyprus, gekenmerkt door conflicten, verdeeldheid en een zoektocht naar identiteit.

 • Onafhankelijkheid: Cyprus werd in 1960 onafhankelijk van Groot-Brittannië na een guerrillastrijd van de Grieks-Cypriotische nationalistische groepering EOKA.
 • Geweld tussen gemeenschappen: In de jaren zestig namen de spanningen tussen de Grieks- en Turks-Cyprioten toe, wat leidde tot de inzet van een VN-vredesmacht.
 • Turkse invasie en verdeeldheid: In 1974 leidde een door Griekenland gesteunde staatsgreep gericht op eenwording met Griekenland tot een Turkse militaire interventie. Dit resulteerde in de verdeling van het eiland, met de oprichting van de Turkse Republiek Noord-Cyprus in het noordelijke derde deel van het eiland, die alleen door Turkije werd erkend.

Hedendaags Cyprus

Tegenwoordig is Cyprus een modern, dynamisch land dat nog steeds worstelt met de erfenis van zijn verdeelde verleden.

 • Lidmaatschap van de Europese Unie: Cyprus is in 2004 tot de EU toegetreden, maar het acquis communautaire, het geheel van de EU-wetgeving, is in Noord-Cyprus opgeschort.
 • Herenigingsinspanningen: Er hebben talloze pogingen plaatsgevonden om de twee partijen te verzoenen en het eiland te herenigen, waaronder door de VN gefaciliteerde gesprekken, maar er is nog geen oplossing bereikt.

Van neolithische nederzettingen tot een moderne republiek: Cyprus heeft de opkomst en ondergang van rijken doorstaan, diverse culturele invloeden geabsorbeerd en een unieke identiteit ontwikkeld die zich uitstrekt over Oost en West. De geschiedenis van het gebied is een integraal onderdeel van het mediterrane tapijt en beïnvloedt en weerspiegelt de bredere sociaal-politieke verschuivingen in de regio.

Geografie en klimaat van Cyprus

Cyprus is een eiland met gevarieerde landschappen en klimaten, een miniatuurcontinent op zichzelf, zoals sommigen het hebben beschreven. De fysieke geografie van het eiland wordt gedomineerd door twee bergketens en een centrale vlakte.

Bergketens:

 • Troödosgebergte: Het Troödosgebergte beslaat het centrale deel van het eiland en stijgt tot de berg Olympus op 1.952 meter (6.404 voet), het hoogste punt van Cyprus. Dit bereik valt op door zijn geologie, waaronder een ofiolietcomplex dat internationale wetenschappelijke belangstelling heeft gewekt. De hellingen zijn bedekt met dennen-, ceder- en jeneverbesbossen en zijn bezaaid met schilderachtige dorpjes en Byzantijnse kloosters.
 • Kyrenia-gebergte: Het Kyrenia-gebergte, dat zich uitstrekt langs de noordkust, is een smalle keten van kalksteen- en dolomietbergen, niet zo hoog als de Troödos, maar steil en ruig. Het vormt een opvallende achtergrond voor de noordelijke kustlijn en vormt een natuurlijke barrière tussen de kust en de centrale vlakte.

Centrale vlakte:

Mesaoria-vlakte: Tussen de twee bergketens ligt de Mesaoria, een brede, vlakke vlakte die het agrarische hart van het eiland vormt. Hier vindt u velden met granen, groenten en olijfbomen.

Kustlijnen:

Cyprus heeft een uitgestrekte en ruige kustlijn, met lange zandstranden en rotsachtige baaien. De zuidelijke en oostelijke kusten hebben enkele van de mooiste stranden, zoals die in Ayia Napa en Protaras, terwijl de westelijke en noordelijke kusten bekend staan ​​om hun meest ruige schoonheid.

Klimaat:

Cyprus heeft een mediterraan klimaat, gekenmerkt door hete, droge zomers en milde, natte winters.

 • Zomers: In juli en augustus stijgt de temperatuur vaak boven de 30°C (86°F), vooral in het binnenland. Kustbriesjes kunnen een welkome verkoeling bieden tegen de hitte.
 • Winters: De winters zijn mild, met gemiddelde kusttemperaturen rond de 17°C (63°F). In het Troödos-gebergte valt sneeuw, waardoor het een populaire plek is voor wintersport.
 • Neerslag: Het grootste deel van de regen valt op het eiland tussen november en maart, waarbij het noorden doorgaans meer neerslag ontvangt dan het zuiden vanwege het orografische effect van de bergketens.
 • Microklimaten: De diverse topografie van het eiland zorgt voor verschillende microklimaten. De hoge Troödos kunnen in de winter te maken krijgen met aanzienlijke sneeuwval, terwijl de laaggelegen gebieden veel warmer blijven. Deze variatie maakt een gevarieerde landbouwproductie mogelijk, van citrusvruchten en olijven in de laaglanden aan de kust tot appels en druiven in de hoger gelegen gebieden.

De geografie en het klimaat van Cyprus zijn niet alleen belangrijk voor de natuurlijke omgeving en de landbouw, maar spelen ook een belangrijke rol in de toeristische sector. De gevarieerde landschappen bieden mogelijkheden voor een scala aan activiteiten, van wandelen en skiën in de bergen tot zonnebaden en watersporten op de stranden, waardoor het hele jaar door bezoekers worden aangetrokken en wordt bijgedragen aan de aantrekkingskracht van het eiland als toeristische bestemming.

Economie en ontwikkeling van Cyprus

De Republiek Cyprus heeft een kleine, flexibele, open economie die door de jaren heen een aanzienlijke transformatie en diversificatie heeft ondergaan. De Cypriotische economie was traditioneel afhankelijk van landbouw en mijnbouw (vooral koper en asbest), maar gedijt nu op diensten, waaronder toerisme, scheepvaart en financiën.

Belangrijkste economische sectoren:

 • Dienstensector: Dit is de motor van de Cypriotische economie en draagt ​​het grootste deel van het bbp bij. Het toerisme levert de belangrijkste bijdrage binnen deze sector, waarbij miljoenen toeristen het eiland jaarlijks bezoeken vanwege het erfgoed, de stranden en culturele festivals. De financiële diensten zijn ook gegroeid en Cyprus staat bekend om zijn robuuste scheepsregistratie en maritieme diensten.
 • Vastgoed en bouw: De vastgoedmarkt is een steunpilaar geweest van de economische groei van Cyprus, gesteund door de binnenlandse vraag en aanzienlijke buitenlandse investeringen. De bouw heeft cycli van bloei en neergang gekend, maar blijft een belangrijke economische activiteit, vooral nu de infrastructuur verder wordt ontwikkeld en de vastgoedmarkt zich herstelt.
 • Energiesector: Recente ontdekkingen van aardgas in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Cyprus hebben het potentieel om de economie van het eiland te transformeren. Het Aphrodite-gasveld is bijzonder veelbelovend en er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de omvang en commerciële levensvatbaarheid van deze reserves.
 • Landbouw: Hoewel de relatieve bijdrage van de sector aan het bbp is afgenomen, blijft de landbouw belangrijk voor de binnenlandse consumptie en export. Citrusvruchten, aardappelen en olijfolie behoren tot de belangrijkste producten.
 • Productie: Er is een bescheiden productiesector die textiel, farmaceutische producten en chemicaliën omvat, voornamelijk gericht op exportmarkten.

Economische uitdagingen en ontwikkeling:

 • Financiële crisis en herstel: De Cypriotische economie werd in 2012-2013 geconfronteerd met een ernstige crisis, grotendeels als gevolg van de blootstelling aan lokale vastgoedbedrijven met overmatige schuldenlast en Griekse schulden. De banksector, ooit een pijler van de economie, werd zwaar getroffen, wat leidde tot een internationale reddingsoperatie en aanzienlijke economische hervormingen. Sindsdien heeft de economie zich hersteld, waarbij de groei terugkeert en de banksector zich stabiliseert.
 • Integratie in de Europese Unie: Het lidmaatschap van de EU heeft aanzienlijke investerings- en ontwikkelingsfondsen opgeleverd, waardoor de ontwikkeling van de infrastructuur is bevorderd en het ondernemingsklimaat is verbeterd. Cyprus heeft de euro in 2008 ingevoerd, waardoor de handel en investeringen met andere EU-landen werden vergemakkelijkt.
 • Toeristische ontwikkeling: De overheid en de particuliere sector investeren in toeristische infrastructuur, waaronder jachthavens, golfbanen en luxe resorts, om een ​​klantenkring met hogere uitgaven aan te trekken en het toeristische aanbod te diversifiëren.
 • Onderwijs en onderzoek: Cyprus richt zich op het verbeteren van zijn onderwijssysteem en onderzoekscapaciteit. Het land wil een regionaal onderwijs- en onderzoekscentrum worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de geschoolde arbeidskrachten en de strategische ligging.
 • Hervorming van de publieke sector: De regering werkt aan het stroomlijnen van de publieke sector om deze efficiënter te maken en het ondernemingsklimaat voor zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders te verbeteren.
 • Hernieuwbare energie: Gezien de overvloedige zonneschijn investeert Cyprus ook in zonne-energie en streeft het ernaar de doelstellingen van de EU op het gebied van hernieuwbare energie en koolstofreductie te halen.

De toekomst:

Cyprus maakt gebruik van zijn strategische ligging op het kruispunt van Europa, Azië en Afrika om een ​​regionaal centrum voor handel, handel en financiën te worden. De inspanningen van de regering bij het bevorderen van onderzoek en innovatie, het versterken van het regelgevingskader, het investeren in menselijk kapitaal en het bevorderen van duurzame ontwikkeling zijn gericht op het waarborgen van economische veerkracht en groei op de lange termijn.

Cultuur en tradities van Cyprus

Cyprus is een smeltkroes van culturen, beïnvloed door de vele beschavingen die zich door de geschiedenis heen op het eiland hebben gevestigd of veroverd. Dit rijke erfgoed komt tot uiting in de Cypriotische kunst, muziek, keuken en festivals, die de stempel dragen van de Griekse, Turkse, Britse en andere mediterrane culturen.

Kunst en ambachten:

 • Beeldende kunst: Cypriotische kunst heeft een lang en legendarisch verleden, waarbij oude mozaïeken en iconen enkele van de meest gevierde voorbeelden zijn. Tegenwoordig combineren hedendaagse kunstenaars vaak traditionele technieken met moderne thema's.
 • Handwerk: Traditionele Cypriotische ambachten omvatten aardewerk, kantklossen (met name het beroemde Lefkaritika-kant), mandenvlechten en leerbewerking, praktijken die van generatie op generatie zijn doorgegeven en in veel dorpen nog steeds leven.

Muziek en dans:

 • Traditionele muziek: Grieks-Cypriotische en Turks-Cypriotische gemeenschappen hebben verschillende muzikale tradities. Grieks-Cypriotische muziek wordt vaak geassocieerd met de geluiden van de bouzouki en omvat volksdansen zoals de sirtaki en zeibekiko. Turks-Cypriotische muziek bevat instrumenten als de oud en darbuka, met volksdansen zoals de zeybek.
 • Moderne muziek: De muziekscene van het eiland is levendig en divers en omvat alles van Griekse en Turkse pop en klassieke muziek tot internationale genres.

Keuken:

 • Diversiteit aan smaken: De Cypriotische keuken weerspiegelt de multiculturele geschiedenis en combineert Griekse, Turkse en Midden-Oosterse smaken. Het staat bekend om gerechten als moussaka, souvlaki, halloumi-kaas en Turkse lekkernijen.
 • Meze: Een Cypriotische maaltijd bevat vaak een 'meze', een reeks kleine gerechten die van alles kunnen bevatten, van dipsauzen zoals tzatziki en hummus tot gegrild vlees en zeevruchten.
 • Wijn en gedistilleerde dranken: Cyprus heeft een lange traditie van wijnmaken, waarbij lokale variëteiten zoals Commandaria een van de oudste genoemde wijnen ter wereld zijn. Het eiland produceert ook sterke dranken zoals Zivania, een sterke drank op basis van druiven.

Festivals en vieringen:

 • Religieuze festivals: Er worden zowel Grieks-orthodoxe als islamitische religieuze festivals gevierd. Pasen is vooral belangrijk in de Grieks-orthodoxe gemeenschap, met kerkdiensten om middernacht, processies en traditionele spelen.
 • Culturele festivals: Het eiland organiseert tal van culturele evenementen, zoals het Kypria International Music Festival en het Limassol Carnaval, die het rijke artistieke leven van het eiland onder de aandacht brengen.
 • Dorpsfestivals: Veel dorpen houden jaarlijkse festivals ter ere van lokale beschermheiligen of producten, zoals het Anogyra Pastelli Festival, gewijd aan een traditioneel snoepje op basis van johannesbrood.

Tradities en sociale gebruiken:

 • Gastvrijheid: Cyprioten staan bekend om hun warme gastvrijheid en verwelkomen gasten vaak met eten en drinken.
 • Familiewaarden: Familie is de hoeksteen van het sociale leven, met sterke banden tussen generaties.
 • Naamdagen en bruiloften: Het vieren van je naamdag is net zo belangrijk als het vieren van je verjaardag. Bruiloften zijn grootse aangelegenheden waarbij vaak de hele gemeenschap betrokken is.

Taal:

 • Taalkundig erfgoed: De officiële talen zijn Grieks en Turks, waarbij Engels veel wordt gesproken als gevolg van de koloniale geschiedenis. Veel Cyprioten zijn meertalig en spreken vaak een derde of vierde taal.
 • Grieks-Cypriotisch dialect: Het Grieks-Cypriotische dialect heeft veel oude Griekse elementen behouden en is een punt van culturele trots.

Culturele instellingen:

 • Onderwijs en behoud van erfgoed: Culturele instellingen en universiteiten in Cyprus leggen een sterke nadruk op het behoud en het bestuderen van de rijke tradities en het erfgoed van het eiland.
 • Musea en bibliotheken: Musea en historische archieven spelen een cruciale rol bij het beschermen van artefacten en documenten, en dienen als culturele bewaarplaatsen en centra voor leren.

Het culturele leven van Cyprus is levendig en viert actief zijn historische wortels terwijl het de moderniteit omarmt. Cyprioten behouden hun erfgoed door middel van festivals, keuken en gebruiken, terwijl ze ook bijdragen aan een dynamische en evoluerende Europese cultuur.

Plaatsen om te bezoeken op Cyprus

Cyprus, een juweel gelegen in de Middellandse Zee, is rijk aan geschiedenis, cultuur en natuurlijke schoonheid. Het eiland biedt een breed scala aan ervaringen, van de oude ruïnes doordrenkt van mythologie tot de zonovergoten stranden en pittoreske bergpaden.

Historische en archeologische vindplaatsen:

 • Archeologisch park van Paphos: Dit UNESCO-werelderfgoed omvat villa's met ingewikkelde mozaïeken, een oud Odeon en de Tombes van de Koningen.
 • Choirokoitia: Deze goed bewaarde nederzetting, een andere UNESCO-site, biedt een kijkje in het neolithische leven.
 • Kourion: Een oud stadskoninkrijk in de buurt van Limassol met indrukwekkende ruïnes, waaronder een Grieks-Romeins theater dat nog steeds wordt gebruikt voor uitvoeringen.
 • St. Hilarion Castle: Dit kasteel ligt bovenop het Kyrenia-gebergte en biedt een panoramisch uitzicht en een kijkje in het middeleeuwse Cyprus.
 • Famagusta: bekijk de stadsmuren en de spookstad Varosha, een overblijfsel uit het turbulente verleden van het eiland.

Culturele hoogtepunten:

 • Byzantijnse musea en kerken: Ontdek de rijke religieuze kunst van Cyprus in de musea en geschilderde kerken die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan in het Troödos-gebergte.
 • Kykkos-klooster: beroemd om zijn rijkdom, mozaïeken en iconen, is het een van de meest vereerde gebedshuizen van het eiland.
 • De oude binnenstad van Nicosia: loop langs de Venetiaanse muren, bezoek het Leventis Stedelijk Museum en winkel in Laiki Geitonia.

Natuurwonderen:

 • Schiereiland Akamas: Dit natuurreservaat biedt wandelpaden, endemische flora en fauna en de Thermen van Aphrodite.
 • Mount Olympus: Geniet van het uitzicht vanaf het hoogste punt van Cyprus, of ga skiën in de winter.
 • Avakas Kloof: Een dramatische natuurlijke kloof, ideaal voor wandelen en natuurfotografie.
 • Cape Greco: een nationaal bospark met zeegrotten, natuurlijke bruggen en helder water, perfect om te snorkelen.

Stranden en kustpareltjes:

 • Ayia Napa: Bekend om zijn witte zandstranden en turquoise wateren, met name Nissi Beach en Fig Tree Bay.
 • Coral Bay: een gezinsvriendelijk strand met goudkleurig zand en kalm water.
 • Latchi Beach: Een rustiger plekje met kiezelstranden en een pittoreske haven.

Stadsleven en entertainment:

 • Limassol: een kosmopolitische stad aan de kust die bekend staat om zijn bruisende nachtleven, lokale festivals en de jachthaven van Limassol.
 • Larnaca: thuisbasis van de Sint Lazaruskerk en een prachtige met palmbomen omzoomde promenade.
 • Haven van Paphos: Geniet van cafés aan het water, het middeleeuwse kasteel en boottochten.

Bergdorpen:

 • Omodos en Kakopetria: Traditionele dorpjes in de Troödos met geplaveide straatjes, wijngaarden en lokale wijnhuizen die proeverijen aanbieden.
 • Lefkara: Beroemd om zijn kant- en zilverwerk, is dit dorp een bewijs van Cypriotisch vakmanschap.

Unieke ervaringen:

 • Wijnroutes: Verken de wijnproducerende regio's van het eiland met bezoeken aan lokale wijnhuizen voor proeverijen.
 • Fiets- en wandelpaden: Met zijn gevarieerde landschappen is Cyprus een paradijs voor fietsers en wandelaars van alle niveaus.
 • Duikattracties: Duikplekken zoals het Zenobia-wrak bieden een onderwateravontuur voor duikliefhebbers.

Een bezoek aan Cyprus biedt een mix van ervaringen die het weefsel van de tijd verweven met de vitaliteit van het moderne leven. Elke stad, strand en bergpad vertelt zijn eigen verhaal en nodigt reizigers uit om de vele verborgen en gevierde wonderen van het eiland te ontdekken.

Waarom investeren in Cyprus?

De strategische geografische ligging, het robuuste wet- en regelgevingskader en het gunstige belastingregime van Cyprus maken het tot een aantrekkelijke bestemming voor internationale investeerders. Het eiland is een knooppunt geworden voor bedrijven en investeringen in de regio en biedt meerdere mogelijkheden in verschillende sectoren.

Strategische locatie:

 • Cyprus ligt op het kruispunt van drie continenten – Europa, Azië en Afrika – en biedt een strategische basis voor bedrijven die internationaal willen opereren.
 • De tijdzone van het eiland is handig als u op dezelfde werkdag zaken wilt doen met Oost en West.

Gunstig belastingstelsel:

 • Cyprus biedt een van de aantrekkelijkste belastingregimes in Europa, met een van de laagste vennootschapsbelastingtarieven en een breed netwerk van dubbelbelastingverdragen met meer dan 60 landen.
 • Het voorziet in vrijstellingen voor buitenlandse dividenden en winsten uit de verkoop van effecten, en er geldt geen bronbelasting op dividend-, rente- en royaltybetalingen in het buitenland.
 • Het Intellectual Property (IP) box-regime op Cyprus, dat de 'nexus-benadering' van de OESO volgt, biedt aanzienlijke fiscale prikkels voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

EU-lidmaatschap en integratie in de eurozone:

 • Als lid van de Europese Unie biedt Cyprus toegang tot de Europese interne markt. Bovendien bestaat er, als onderdeel van de eurozone, geen valutarisico binnen de eurozone.
 • Het EU-lidmaatschap zorgt ervoor dat het ondernemingsklimaat voldoet aan de hoogste normen op het gebied van regelgeving en transparantie.

Robuust rechtssysteem:

 • Het rechtssysteem op Cyprus is gebaseerd op het Engelse gewoonterecht en wordt goed begrepen door internationale investeerders.
 • Het biedt een sterke bescherming van eigendomsrechten en beschikt over efficiënte mechanismen voor geschillenbeslechting, waaronder arbitrage.

Hoogopgeleide meertalige beroepsbevolking:

 • De beroepsbevolking op Cyprus is goed opgeleid, hoogopgeleid en meertalig, waardoor het voor internationale bedrijven gemakkelijker wordt om te opereren.
 • Er wordt sterk de nadruk gelegd op voortdurende professionele ontwikkeling, waardoor een constant aanbod van professionals in sectoren als financiën, recht en technologie wordt gegarandeerd.

Groeiende sectoren:

 • Energie: Na aanzienlijke aardgasvondsten op zee is Cyprus klaar om een belangrijke speler te worden in de energiesector in het oostelijke Middellandse Zeegebied.
 • Scheepvaart: Het eiland is een van de grootste scheepsmanagementcentra in de EU en wereldwijd, met een aanzienlijk aantal schepen onder de Cypriotische vlag.
 • Toerisme en vastgoed: Deze sectoren blijven sterk met tal van investeringsmogelijkheden, van de ontwikkeling van luxe jachthavens tot resorts en zakencentra.
 • Technologie en innovatie: Het land koestert een groeiend ecosysteem voor startups en innovatieve bedrijven, met name op het gebied van fintech, maritieme technologie en ICT.

Stimulansen voor investeerders:

 • Het Cyprus Investment Program en andere stimuleringsmaatregelen bieden verschillende voordelen, zoals belastingvoordelen en verblijfsvergunningen, om directe buitenlandse investeringen aan te trekken.
 • Er zijn ook prikkels voor investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, evenals voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Ontwikkelde infrastructuur:

 • Cyprus beschikt over geavanceerde telecommunicatie- en IT-infrastructuur, een uitgebreid wegennetwerk, twee internationale luchthavens en zeehavens die handel en reizen vergemakkelijken.
 • De infrastructuur van het eiland wordt voortdurend verbeterd, met aanzienlijke investeringen in energie-, transport- en milieuprojecten.

Kwaliteit van het leven:

 • Investeerders in Cyprus profiteren niet alleen van het ondernemingsvriendelijke klimaat, maar ook van een hoge levensstandaard. Het eiland beschikt over een aangenaam klimaat, prachtige landschappen, een rijke culturele scene en enkele van de schoonste stranden van Europa.
 • Cyprus staat ook bekend om zijn lage criminaliteitscijfers en hoogwaardige onderwijs- en gezondheidszorgfaciliteiten, waardoor het een aantrekkelijke plek is voor investeerders en hun gezinnen.

Gemak van zaken doen:

 • Het land heeft de procedures voor het opzetten en exploiteren van een bedrijf gestroomlijnd. Een bedrijf starten kan binnen een week worden gerealiseerd en het proces wordt steeds meer gedigitaliseerd.
 • Cyprus streeft ernaar het ondernemingsklimaat verder te verbeteren, waardoor het land aantrekkelijker wordt voor startende ondernemingen en buitenlandse investeringen.

Investeren in Cyprus is niet alleen een financieel gezonde beslissing, maar ook een levensstijlkeuze. De combinatie van strategische voordelen en hoogwaardige leefomstandigheden maakt het een unieke en aantrekkelijke locatie voor investeerders uit de hele wereld.

Huisfavorieten!