Privacybeleid

Uw privacy en gegevensbescherming staan bij ons voorop

Privacybeleid voor Belalgarve

Laatst bijgewerkt: [08/03/2024]

Welkom bij Belalgarve. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of zorgen heeft over ons beleid, of over onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via admin@belalgarve.com.

Wanneer u onze websites www.belalgarve.com of www.belalgarve-realestate.pt bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke informatie toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit privacybeleid proberen we u op de duidelijkst mogelijke manier uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u hebt in relatie tot deze informatie. We hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, omdat het belangrijk is. Als er termen in dit privacybeleid staan waarmee u het niet eens bent, stop dan alstublieft met het gebruik van onze websites en onze diensten.

Dit beleid is van toepassing op alle informatie verzameld via onze website (zoals www.belalgarve.com of www.belalgarve-realestate.pt), en/of enige gerelateerde diensten, verkopen, marketing, of evenementen (we verwijzen naar deze collectief in dit privacybeleid als de "Diensten").

1. Welke informatie verzamelen we?

Bij Belalgarve verzamelen we verschillende soorten informatie om onze diensten aan u aan te bieden en te verbeteren. Hier is een uiteenzetting van de soorten informatie die we verzamelen:

A. Informatie die u aan ons verstrekt:

 • Contactgegevens: Via onze contactformulieren verzamelen we uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon- of mobiel nummer en nationaliteit. Deze informatie stelt ons in staat om op uw vragen te reageren, diensten te verlenen en effectief te communiceren.
 • Transactie-informatie: Voor aankopen die op onze website worden gedaan, verwijzen we u door naar betalingsdienstaanbieders zoals PayPal en Stripe. Hoewel deze transacties onderworpen zijn aan hun eigen privacybeleid, ontvangen we mogelijk beperkte informatie over de transacties, exclusief gevoelige financiële gegevens.

B. Automatisch verzamelde informatie:

 • Gebruiksinformatie via Google Analytics: We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen over hoe onze website wordt bezocht en gebruikt. Dit kan informatie omvatten zoals uw IP-adres, browsertype, browsertaal, verwijzende URL's, bezochte pagina's, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht en de frequentie van uw bezoeken. Google Analytics kan ons samengevatte gegevens delen die ons helpen te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de gebruikerservaring kunnen verbeteren.
 • Nieuwsbriefbetrokkenheidsgegevens via Mailchimp: Voor onze nieuwsbrieven gebruiken we Mailchimp, dat informatie verzamelt over uw interacties met onze e-mails, inclusief browsertype, browsertaal en locatie. Deze gegevens helpen ons om onze communicatie beter aan te passen aan uw voorkeuren.
 • Interactie via sociale media: Wanneer u met ons communiceert via socialemediaplatforms, kunnen we toegang hebben tot informatie die beschikbaar is op uw socialemediaprofiel, afhankelijk van uw privacy-instellingen op die platforms. Deze informatie kan uw socialemediaprofielen, locaties en andere gegevens die u openbaar maakt of rechtstreeks met ons deelt via berichten omvatten.

C. Cookies en volgtechnologieën:

 • We gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie vast te houden. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. We gebruiken deze technologieën om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen.

D. Partners en diensten van derden:

 • Onze website wordt gehost door Webnode AG, en we gebruiken verschillende diensten van derden zoals PayPal, Stripe, Mailchimp en Google Analytics. Deze diensten opereren onafhankelijk van ons en hebben hun eigen privacybeleid. We raden u aan hun privacybeleid te lezen om te begrijpen hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

E. Informatie van sociale media en andere platforms:

 • Door met ons te communiceren via sociale media, kunt u aanvullende informatie met ons delen via uw sociale media-accounts. De informatie die we ontvangen, hangt af van uw privacy-instellingen met het socialemediaplatform.

Houd er rekening mee dat we de bescherming van uw persoonlijke informatie prioriteren en maatregelen implementeren om de veiligheid ervan te waarborgen. We moedigen u echter aan om de privacy-instellingen en mededelingen op socialemediaplatforms en diensten van derden te bekijken om te begrijpen hoe zij uw informatie behandelen.

2. Hoe gebruiken we uw informatie?

Bij Belalgarve dient de informatie die we verzamelen meerdere doeleinden, alle gericht op het verbeteren van onze diensten en uw ervaring. Hier is hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt:

A. Verbeteren van Communicatie:

 • Contactinformatie: We verzamelen uw contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) om onze communicatie met u te verbeteren. Dit stelt ons in staat om effectiever te reageren op uw vragen, updates over onze diensten te verstrekken en een open communicatielijn te onderhouden.

B. Verrijken van Gebruikerservaring en Diensten:

 • Analyseren van Websitegedrag: Door te analyseren hoe u onze website gebruikt, kunnen we ons online platform en de diensten die we aanbieden voortdurend verbeteren. Dit omvat het begrijpen van navigatiepatronen, voorkeuren en betrokkenheid bij onze inhoud, waardoor we onze website beter kunnen afstemmen op uw behoeften.
 • Klantvoorkeuren: Informatie over uw voorkeuren voor producten of diensten is cruciaal voor ons. Het helpt bij het personaliseren van ons aanbod en zorgt ervoor dat u vindt wat u zoekt, wat uw algehele ervaring met Belalgarve verbetert.

C. Marketing en Gerichte Reclame:

 • We kunnen uw informatie gebruiken om u gerichte advertenties te sturen en onze e-mailnieuwsbrieven via Mailchimp te verspreiden. Dit is gebaseerd op uw product- of dienstvoorkeuren, met als doel u op de hoogte te houden van aanbiedingen en kansen die het meest relevant voor u zijn.

D. Naleving van GDPR en Wettelijke Vereisten:

 • Naleving van de GDPR: We behandelen alle persoonlijke informatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en zorgen ervoor dat uw gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier worden verwerkt. Toestemming is een hoeksteen van onze gegevensverzamelingspraktijken, en we zoeken altijd uw akkoord met ons privacybeleid voordat we verder interacteren.
 • Wettelijke Verplichtingen: In bepaalde omstandigheden zijn we wettelijk verplicht om "onze klant te kennen" vanwege de aard van onze business. Dit omvat het verzamelen en verifiëren van persoonlijke informatie om aan regelgevende normen te voldoen.

E. Delen met Derden:

 • Partnerschappen: We delen uw contactgegevens (naam, familienaam en nationaliteit) met derde partijen waarmee we partnerschapsovereenkomsten hebben, waaronder projectontwikkelaars, advocaten, advocatenkantoren of consultants die assisteren bij vastgoedtransacties of investeringsprocessen voor migratie. Deze deling is strikt voor het doel om aan uw verzoeken te voldoen en wordt altijd uitgevoerd onder het kader van AVG-naleving.
 • Autoriteiten en Wetshandhavingsinstanties: Indien wettelijk verplicht, zullen we klantinformatie delen met autoriteiten of wetshandhavingsinstanties. Dit maakt deel uit van onze inzet om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en de veiligheid en beveiliging van onze klanten en diensten te waarborgen.

F. Gegevensintegriteit:

 • We verkopen uw gegevens nooit. Het beschermen van uw persoonlijke informatie en het respecteren van uw privacy zijn fundamentele principes bij Belalgarve. Elke vorm van gegevensdeling gebeurt met uw toestemming en in overeenstemming met wettelijke en regelgevende vereisten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat uw gegevens verantwoord en ethisch worden gebruikt.

Door deze praktijken streeft Belalgarve ernaar om een veilige, gepersonaliseerde en conforme service te bieden die aan uw behoeften voldoet en uw verwachtingen overtreft.

3. Wordt uw informatie met derden gedeeld?

Bij Belalgarve zetten we ons in om het vertrouwen en de vertrouwelijkheid van onze klanten te behouden. Daarom behandelen we uw persoonlijke informatie met de grootst mogelijke zorg en in overeenstemming met de privacywetgeving. Hier is hoe we omgaan met het delen van uw informatie met derden:

A. Toestemming en Noodzaak:

 • We delen uw informatie alleen met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is en nadat we uw expliciete toestemming hebben verkregen. "Strikt noodzakelijk" omvat het delen van informatie met aanbieders van producten of diensten waarin u interesse heeft getoond. Dit kan onder meer, maar niet uitsluitend, vastgoedontwikkelaars, juridische adviesbureaus, advocaten, expediteurs en postdiensten voor het verzenden van bestellingen of documenten omvatten.

B. Derde Partij Leveranciers:

 • Sommige van uw informatie wordt automatisch gedeeld met derde partij leveranciers zoals onze webhost, e-mail, klantenbeheerprogramma's en trackingtools zoals Google Analytics. Deze deling is essentieel voor het leveren en optimaliseren van onze diensten.

C. Contracten en Wettelijke Naleving:

 • We hebben klant- of partnerschapsovereenkomsten gesloten met al deze leveranciers en partners, die naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de EU-privacywetgeving verplicht stellen. Dit geldt ongeacht de locatie van de partner of leverancier, waardoor uw informatie met zorg wordt behandeld over de grenzen heen.

D. Geautomatiseerde Hulpmiddelen en Opt-out Opties:

 • Onze geautomatiseerde hulpmiddelen, inclusief onze website en e-mailnieuwsbriefbeheerhulpmiddel, bieden opt-out opties. Deze bevinden zich doorgaans onderaan onze websites of nieuwsbrieven, waardoor u controle heeft over uw gegevens en kunt kiezen hoe deze worden gebruikt.
 • Klanten kunnen het verwijderen van alle persoonlijke informatie aanvragen door contact met ons op te nemen via admin@belalgarve.com. We respecteren uw recht om uw gegevens te beheren en zullen snel handelen om aan uw verzoek te voldoen.

E. Internationale Overdrachten:

 • In gevallen waarin uw informatie internationaal wordt overgedragen, vooral naar entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan de AVG of andere relevante gegevensbeschermingsregelgeving. Er zijn waarborgen opgesteld om uw informatie te beschermen, ongeacht de geografische locatie.

F. Beveiliging en Bescherming:

 • De beveiliging van uw informatie is van het grootste belang. Alle derden waarmee we uw gegevens delen, zijn verplicht om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan deze derden alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Belalgarve's toewijding aan uw privacy strekt zich uit tot verder dan de zorgvuldige selectie van partners en leveranciers. We monitoren continu de naleving van onze privacy normen en de wet, om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn bij alle interacties. Uw vertrouwen is de basis van onze dienstverlening, en we zijn toegewijd om dit te behouden door transparantie en verantwoordelijkheid in de omgang met gegevens.

4. Geografische Overwegingen

In de huidige geglobaliseerde omgeving overstijgen de diensten die we leveren en de partnerschappen die we onderhouden vaak geografische grenzen. Deze wereldwijde reikwijdte vereist een waakzame benadering van de geografische overwegingen bij het delen van gegevens, met name met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie.

A. Toewijding aan EU GDPR-naleving over Grenzen Heen:

 • Ongeacht waar onze partners en dienstverleners zich bevinden, zorgen we voor een uniforme standaard van gegevensbescherming door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie te eisen. Dit bereiken we door strikte overeenkomsten met al onze partners, inclusief die buiten de Europese Unie, waarin duidelijk wordt gestipuleerd dat naleving van EU-privacy en AVG-regelgeving ononderhandelbaar is.

B. Overeenkomsten met Internationale Partners en Providers:

 • Onze toewijding aan uw privacy stopt niet bij de grenzen van de EU. Voor partners en dienstverleners die zich buiten de EU bevinden, sluiten we overeenkomsten die hen expliciet verplichten zich aan de AVG-regelgeving te houden. Dit zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie dezelfde mate van bescherming ontvangt, ongeacht het land waarin de gegevens worden verwerkt.

C. Uniforme Beschermingsnormen:

 • Door deze strikte nalevingsvereisten voor al onze partners en dienstverleners in te stellen, zorgen we ervoor dat uw gegevens uniform worden beschermd, waarbij de hoogste normen van privacy en gegevensbescherming worden gehandhaafd. Deze maatregelen maken deel uit van onze bredere toewijding om uw vertrouwen te behouden en de veiligheid van uw persoonlijke informatie bij alle interacties te waarborgen, ongeacht geografische locaties.

D. Continue Monitoring en Naleving:

 • We monitoren onze partners en dienstverleners continu om te zorgen voor voortdurende naleving van deze vereisten. Deze waakzaamheid stelt ons in staat om ons aan te passen aan eventuele veranderingen in gegevensbeschermingswetten en in lijn te blijven met de AVG-normen, waardoor uw informatie te allen tijde beschermd wordt.

Door deze geografische overwegingen en onze proactieve benadering van naleving, streven we ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen in een wereldwijd verbonden wereld, waarbij privacy en gegevensbescherming van het grootste belang zijn, ongeacht waar onze partners of dienstverleners zich bevinden.

5. Gegevensbeveiliging

Bij Belalgarve begrijpen we dat de beveiliging van uw persoonlijke informatie van het grootste belang is. We zetten ons in om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Hier is hoe we uw informatie beschermen:

A. Geavanceerde Beveiligingsmaatregelen:

 • Technische Waarborgen: We implementeren geavanceerde technische maatregelen, waaronder versleuteling, firewalls en beveiligde serverconfiguraties, om uw informatie te beschermen terwijl deze wordt opgeslagen, verwerkt en overgedragen.
 • Toegangscontroles: Toegang tot uw persoonsgegevens is strikt beperkt tot geautoriseerd personeel dat de informatie nodig heeft om hun taken uit te voeren. Medewerkers worden getraind op het belang van gegevensbescherming en zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
 • Regelmatige Audits en Monitoring: Onze systemen ondergaan regelmatige beveiligingsaudits en continue monitoring om potentiële kwetsbaarheden tijdig op te sporen en aan te pakken. Deze proactieve aanpak zorgt ervoor dat onze verdediging robuust blijft tegen opkomende bedreigingen.

B. Responsplan bij Datalekken:

 • In het onwaarschijnlijke geval van een datalek hebben we een uitgebreid responsplan klaar. Dit omvat onmiddellijke maatregelen om onze systemen te beveiligen, eventuele potentiële impact te beperken en getroffen individuen en regelgevende autoriteiten te informeren in overeenstemming met wettelijke vereisten.

C. Beveiliging van Partners en Leveranciers:

 • We selecteren zorgvuldig partners en leveranciers die onze toewijding aan gegevensbeveiliging delen. Alle derde partijen die namens ons persoonlijke informatie verwerken, zijn verplicht om aan onze beveiligingsnormen en -praktijken te voldoen, en hun naleving wordt regelmatig beoordeeld.

D. Gegevensminimalisatie en -bewaring:

 • We houden ons aan de principes van gegevensminimalisatie en verzamelen alleen de informatie die nodig is voor de doeleinden die in ons privacybeleid zijn vermeld. Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om deze doeleinden te vervullen, waarna ze veilig worden verwijderd of geanonimiseerd.

E. Versleuteling en Veilige Gegevensoverdracht:

 • Alle gegevens die tussen uw apparaat en onze servers worden overgedragen, zijn versleuteld met behulp van de nieuwste beveiligingsprotocollen. We zorgen er ook voor dat eventuele gegevens die met derden worden gedeeld, veilig worden overgedragen om onderschepping te voorkomen.

F. Gebruikersemancipatie en -controle:

 • We geven onze gebruikers hulpmiddelen en instellingen om controle te hebben over hun persoonlijke informatie. Dit omvat opties om hun gegevens te bekijken, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, evenals instellingen om privacyvoorkeuren te beheren.

G. Toewijding aan Continue Verbetering:

 • Gegevensbeveiliging is een evoluerend veld en we zijn toegewijd aan het continu verbeteren van onze praktijken. We blijven op de hoogte van de laatste beveiligingstechnologieën en regelgevende vereisten om ervoor te zorgen dat we het hoogste niveau van bescherming voor uw informatie bieden.

Bij Belalgarve is uw gegevensbeveiliging onze hoogste prioriteit. We zijn toegewijd aan het behouden van het vertrouwen dat u in ons stelt door uitgebreide beveiligingsmaatregelen en -praktijken te implementeren om uw persoonlijke informatie te beschermen.

6. Gebruikersrechten

Bij Belalgarve erkennen en respecteren we uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u verschillende rechten die u kunt uitoefenen om controle te houden over uw informatie. Hier volgt een overzicht van deze rechten:

A. Recht op Informatie:

 • U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Dit is de reden waarom we u deze privacyverklaring verstrekken.

B. Recht op Inzage:

 • U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben, zodat u kunt controleren of we deze op een wettige manier verwerken.

C. Recht op Rectificatie:

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

D. Recht op Vergetelheid:

 • In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen. Dit is geen absoluut recht, want er kunnen specifieke juridische redenen zijn waarom we de gegevens moeten bewaren.

E. Recht op Beperking van de Verwerking:

 • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat we uw gegevens mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken onder bepaalde voorwaarden.

F. Recht op Gegevensoverdraagbaarheid:

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

G. Recht op Bezwaar:

 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden, waaronder verwerking voor direct marketing.

H. Recht om Niet Onderworpen te Worden aan Automatische Besluitvorming:

 • U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat rechtsgevolgen voor u heeft of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt.

I. Recht om Toestemming In te Trekken:

 • Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

J. Recht om een Klacht in te Dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit:

 • Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden of dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen.

Bij Belalgarve zetten we ons in om uw rechten te beschermen en te faciliteren. Voor meer informatie of om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via admin@belalgarve.com.