Privacybeleid

Uw privacy en gegevensbescherming staan bij ons voorop

Privacybeleid voor Belalgarve

Laatst bijgewerkt: [20/02/2024]

Welkom bij Belalgarve. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of zorgen heeft over ons beleid, of over onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via admin@belalgarve.com.

Wanneer u onze websites www.belalgarve.com of www.belalgarve-realestate.pt bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke informatie toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit privacybeleid proberen we u op de duidelijkst mogelijke manier uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u hebt in relatie tot deze informatie. We hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, omdat het belangrijk is. Als er termen in dit privacybeleid staan waarmee u het niet eens bent, stop dan alstublieft met het gebruik van onze websites en onze diensten.

Dit beleid is van toepassing op alle informatie verzameld via onze website (zoals www.belalgarve.com of www.belalgarve-realestate.pt), en/of enige gerelateerde diensten, verkopen, marketing, of evenementen (we verwijzen naar deze collectief in dit privacybeleid als de "Diensten").

1. Welke informatie verzamelen we?

Bij Belalgarve verzamelen we verschillende soorten informatie om onze diensten aan u aan te bieden en te verbeteren. Hier is een uiteenzetting van de soorten informatie die we verzamelen:

A. Informatie die u aan ons verstrekt:

 • Contactgegevens: Via onze contactformulieren verzamelen we uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon- of mobiel nummer en nationaliteit. Deze informatie stelt ons in staat om op uw vragen te reageren, diensten te verlenen en effectief te communiceren.
 • Transactie-informatie: Voor aankopen die op onze website worden gedaan, verwijzen we u door naar betalingsdienstaanbieders zoals PayPal en Stripe. Hoewel deze transacties onderworpen zijn aan hun eigen privacybeleid, ontvangen we mogelijk beperkte informatie over de transacties, exclusief gevoelige financiële gegevens.

B. Automatisch verzamelde informatie:

 • Gebruiksinformatie via Google Analytics: We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen over hoe onze website wordt bezocht en gebruikt. Dit kan informatie omvatten zoals uw IP-adres, browsertype, browsertaal, verwijzende URL's, bezochte pagina's, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht en de frequentie van uw bezoeken. Google Analytics kan ons samengevatte gegevens delen die ons helpen te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de gebruikerservaring kunnen verbeteren.
 • Nieuwsbriefbetrokkenheidsgegevens via Mailchimp: Voor onze nieuwsbrieven gebruiken we Mailchimp, dat informatie verzamelt over uw interacties met onze e-mails, inclusief browsertype, browsertaal en locatie. Deze gegevens helpen ons om onze communicatie beter aan te passen aan uw voorkeuren.
 • Interactie via sociale media: Wanneer u met ons communiceert via socialemediaplatforms, kunnen we toegang hebben tot informatie die beschikbaar is op uw socialemediaprofiel, afhankelijk van uw privacy-instellingen op die platforms. Deze informatie kan uw socialemediaprofielen, locaties en andere gegevens die u openbaar maakt of rechtstreeks met ons deelt via berichten omvatten.

C. Cookies en volgtechnologieën:

 • We gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie vast te houden. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. We gebruiken deze technologieën om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen.

D. Partners en diensten van derden:

 • Onze website wordt gehost door Websnode AG, en we gebruiken verschillende diensten van derden zoals PayPal, Stripe, Mailchimp en Google Analytics. Deze diensten opereren onafhankelijk van ons en hebben hun eigen privacybeleid. We raden u aan hun privacybeleid te lezen om te begrijpen hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

E. Informatie van sociale media en andere platforms:

 • Door met ons te communiceren via sociale media, kunt u aanvullende informatie met ons delen via uw sociale media-accounts. De informatie die we ontvangen, hangt af van uw privacy-instellingen met het socialemediaplatform.

Houd er rekening mee dat we de bescherming van uw persoonlijke informatie prioriteren en maatregelen implementeren om de veiligheid ervan te waarborgen. We moedigen u echter aan om de privacy-instellingen en mededelingen op socialemediaplatforms en diensten van derden te bekijken om te begrijpen hoe zij uw informatie behandelen.

2. Hoe gebruiken we uw informatie?

Bij Belalgarve dient de informatie die we verzamelen meerdere doeleinden, alle gericht op het verbeteren van onze diensten en uw ervaring. Hier is hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt:

A. Verbeteren van Communicatie:

 • Contactinformatie: We verzamelen uw contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) om onze communicatie met u te verbeteren. Dit stelt ons in staat om effectiever te reageren op uw vragen, updates over onze diensten te verstrekken en een open communicatielijn te onderhouden.

B. Verrijken van Gebruikerservaring en Diensten:

 • Analyseren van Websitegedrag: Door te analyseren hoe u onze website gebruikt, kunnen we ons online platform en de diensten die we aanbieden voortdurend verbeteren. Dit omvat het begrijpen van navigatiepatronen, voorkeuren en betrokkenheid bij onze inhoud, waardoor we onze website beter kunnen afstemmen op uw behoeften.
 • Klantvoorkeuren: Informatie over uw voorkeuren voor producten of diensten is cruciaal voor ons. Het helpt bij het personaliseren van ons aanbod en zorgt ervoor dat u vindt wat u zoekt, wat uw algehele ervaring met Belalgarve verbetert.

C. Marketing en Gerichte Reclame:

 • We kunnen uw informatie gebruiken om u gerichte advertenties te sturen en onze e-mailnieuwsbrieven via Mailchimp te verspreiden. Dit is gebaseerd op uw product- of dienstvoorkeuren, met als doel u op de hoogte te houden van aanbiedingen en kansen die het meest relevant voor u zijn.

D. Naleving van GDPR en Wettelijke Vereisten:

 • Naleving van de GDPR: We behandelen alle persoonlijke informatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en zorgen ervoor dat uw gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier worden verwerkt. Toestemming is een hoeksteen van onze gegevensverzamelingspraktijken, en we zoeken altijd uw akkoord met ons privacybeleid voordat we verder interacteren.
 • Wettelijke Verplichtingen: In bepaalde omstandigheden zijn we wettelijk verplicht om "onze klant te kennen" vanwege de aard van onze business. Dit omvat het verzamelen en verifiëren van persoonlijke informatie om aan regelgevende normen te voldoen.

E. Delen met Derden:

 • Partnerschappen: We delen uw contactgegevens (naam, familienaam en nationaliteit) met derde partijen waarmee we partnerschapsovereenkomsten hebben, waaronder projectontwikkelaars, advocaten, advocatenkantoren of consultants die assisteren bij vastgoedtransacties of investeringsprocessen voor migratie. Deze deling is strikt voor het doel om aan uw verzoeken te voldoen en wordt altijd uitgevoerd onder het kader van AVG-naleving.
 • Autoriteiten en Wetshandhavingsinstanties: Indien wettelijk verplicht, zullen we klantinformatie delen met autoriteiten of wetshandhavingsinstanties. Dit maakt deel uit van onze inzet om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en de veiligheid en beveiliging van onze klanten en diensten te waarborgen.

F. Gegevensintegriteit:

 • We verkopen uw gegevens nooit. Het beschermen van uw persoonlijke informatie en het respecteren van uw privacy zijn fundamentele principes bij Belalgarve. Elke vorm van gegevensdeling gebeurt met uw toestemming en in overeenstemming met wettelijke en regelgevende vereisten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat uw gegevens verantwoord en ethisch worden gebruikt.

Door deze praktijken streeft Belalgarve ernaar om een veilige, gepersonaliseerde en conforme service te bieden die aan uw behoeften voldoet en uw verwachtingen overtreft.

3. Wordt uw informatie met derden gedeeld?

Bij Belalgarve zetten we ons in om het vertrouwen en de vertrouwelijkheid van onze klanten te behouden. Daarom behandelen we uw persoonlijke informatie met de grootst mogelijke zorg en in overeenstemming met de privacywetgeving. Hier is hoe we omgaan met het delen van uw informatie met derden:

A. Toestemming en Noodzaak:

 • We delen uw informatie alleen met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is en nadat we uw expliciete toestemming hebben verkregen. "Strikt noodzakelijk" omvat het delen van informatie met aanbieders van producten of diensten waarin u interesse heeft getoond. Dit kan onder meer, maar niet uitsluitend, vastgoedontwikkelaars, juridische adviesbureaus, advocaten, expediteurs en postdiensten voor het verzenden van bestellingen of documenten omvatten.

B. Derde Partij Leveranciers:

 • Sommige van uw informatie wordt automatisch gedeeld met derde partij leveranciers zoals onze webhost, e-mail, klantenbeheerprogramma's en trackingtools zoals Google Analytics. Deze deling is essentieel voor het leveren en optimaliseren van onze diensten.

C. Contracten en Wettelijke Naleving:

 • We hebben klant- of partnerschapsovereenkomsten gesloten met al deze leveranciers en partners, die naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de EU-privacywetgeving verplicht stellen. Dit geldt ongeacht de locatie van de partner of leverancier, waardoor uw informatie met zorg wordt behandeld over de grenzen heen.

D. Geautomatiseerde Hulpmiddelen en Opt-out Opties:

 • Onze geautomatiseerde hulpmiddelen, inclusief onze website en e-mailnieuwsbriefbeheerhulpmiddel, bieden opt-out opties. Deze bevinden zich doorgaans onderaan onze websites of nieuwsbrieven, waardoor u controle heeft over uw gegevens en kunt kiezen hoe deze worden gebruikt.
 • Klanten kunnen het verwijderen van alle persoonlijke informatie aanvragen door contact met ons op te nemen via admin@belalgarve.com. We respecteren uw recht om uw gegevens te beheren en zullen snel handelen om aan uw verzoek te voldoen.

E. Internationale Overdrachten:

 • In gevallen waarin uw informatie internationaal wordt overgedragen, vooral naar entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan de AVG of andere relevante gegevensbeschermingsregelgeving. Er zijn waarborgen opgesteld om uw informatie te beschermen, ongeacht de geografische locatie.

F. Beveiliging en Bescherming:

 • De beveiliging van uw informatie is van het grootste belang. Alle derden waarmee we uw gegevens delen, zijn verplicht om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan deze derden alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Belalgarve's toewijding aan uw privacy strekt zich uit tot verder dan de zorgvuldige selectie van partners en leveranciers. We monitoren continu de naleving van onze privacy normen en de wet, om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn bij alle interacties. Uw vertrouwen is de basis van onze dienstverlening, en we zijn toegewijd om dit te behouden door transparantie en verantwoordelijkheid in de omgang met gegevens.