Nieuwe Belastingvrijstelling voor Jonge Starters op de Woningmarkt Goedgekeurd in Portugal

01-07-2024

Significante Financiële Verlichting voor Jonge Kopers Vanaf Augustus 

Op 12 juni keurde de Assembleia da República Voorstel van Wet nr. 6/XVI/1e goed, waarbij aanzienlijke belastingvrijstellingen worden geïntroduceerd voor jonge starters op de woningmarkt in Portugal.

Belangrijkste Hoogtepunten van de Nieuwe Wetgeving:

1. Vrijstelling van IMT en Zegelrecht:

2. Geschiktheidscriteria:

  • Eigendomstype: Het eigendom moet een stedelijk gebouw of een zelfstandige eenheid binnen een stedelijk gebouw zijn, uitsluitend voor permanente bewoning door de koper.
  • Aankoopwaarde: De aankoopwaarde mag niet hoger zijn dan €316.772, wat overeenkomt met de maximumgrens van de 4e IMT-schijf.
  • Eerste Aankoop: Dit moet de eerste woning zijn die de koper aanschaft met het oog op permanente bewoning.
  • Leeftijdseis: Kopers moeten jonger zijn dan 35 jaar op het moment van overdracht.
  • Belastingafhankelijkheid: Kopers mogen in het jaar van overdracht niet als afhankelijke persoon worden beschouwd volgens de Wet op de Inkomstenbelasting voor Natuurlijke Personen.

3. Gedeeltelijke Vrijstellingen:

  • Aankopen tussen €316.772 en €633.453 komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling. Eigendommen met een waarde boven €633.453 komen niet in aanmerking voor enige vrijstelling.

4. Voorwaarden voor Vrijstelling:

  • Kopers verliezen de vrijstelling als zij eigendomsrechten bezitten op het moment van overdracht of binnen de drie jaar daarvoor.
  • Het eigendom moet binnen zes maanden na aankoop bestemd zijn voor permanente bewoning en moet gedurende zes jaar als zodanig blijven. Elke afwijking hiervan zal de koper diskwalificeren voor de vrijstelling.

5. Vrijstelling van Zegelrecht:

  • Een volledige vrijstelling van zegelrecht geldt voor eigendommen met een waarde tot €316.772. Voor eigendommen met een hogere waarde is het resterende belastingbedrag verschuldigd.

Ingangsdatum:

  • Het in het voorstel genoemde decreet wordt naar verwachting op 1 augustus van kracht.

Deze nieuwe wetgeving betekent een belangrijke stap om het eigenwoningbezit toegankelijker te maken voor jongeren in Portugal. Wij zullen blijven voorzien van updates en gedetailleerde richtlijnen naarmate de ingangsdatum nadert.